Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die La Petite Provence aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. La Petite Provence kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van La Petite Provence. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden.